top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Koçak

Romanya Vizesi: Romanya Giriş Vizesi

Romanya vizesi kimlere verilir? Romanya vizesi nasıl alınır? Romanya giriş vizesi nereden alınır? Romanya giriş vize verilme şartı nedir? Romanya vize ücreti nedir?

Romanya’ya Giriş Vize Verilme Şartı Nedir?

Romanya topraklarında kalış vizesini kimlere verilir ? Turistik pasaportları hamilileri Türk vatandaşlarının, Romanya topraklarını transit etme veya Romanya topraklarında kalmak için vize almalarına ihtiyaç duyulmaktır. Diplomatik, hizmet veya özel pasaport hamilileri Türk vatandaşları, Romanya’yı transit etmek için veya kısa sureli giriş yapabilmeleri için vizeden muaf tutulmaktadırlar. Bu kişiler, 6 aylık olan sure içerisinde ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün kalma hakkına sahiptirler.

AB ülkelerinden bir tanesi veya Schengen ülkesi tarafından tanzim edilen ikamet tezkeresi, veya İsviçre ile Liechtenstein tarafından tanzim edilen ikamet tezkeresi sahip olan Türk vatandaşları, vizesiz olarak 5 (beş) günü geçmemek kaydıyla ve ilgili ikamet tezkeresinin geçerliliği süresini aşmamak şartı ile, Romanya’yı transit geçebilirler.

  1. 128. maddesi (1) bendinde dışındaki belirtilen ve Schengen ülkeleri tarafından tanzim edilen oturma izinleri, uzun süreli vizeleri, iki veya çoklu giriş için geçerliliği olan yabancıların tekdüzen vize hamilileri, kısa süreli vize almaksızın ve gösterdikleri evrakların geçerliliği mevcut olduğu taktirde, ve onaylanan kalış süresi ile giriş sayısı tükenmemiş ise (kullanılmamış ise), Romanya topraklarındaki geriye yönelik herhangi kalış günü 180 gün içinde olan 90 gün kalış süresini aşmamak şartı ile süresiz veya çoklu kalış yapmak amacıyla Romanya topraklarına girebilirler.

  2. Romanya topraklarındaki kalış süresi, (1) bendinde belirtilen oturma izinleri, uzun süreli vizeleri veya tekdüzen vizeleri ile belirlenen kalış hakkını geçemez (aşamaz). (kalış süresi Schengen vizesinin öngördüğü tarihler arasında uygun olmalıdır).

Romanya Vizesi Nereden Alınır?

Romanya giriş vizesi nereden temin edilir?

Romanya topraklarına giriş vizesi, Türkiye’de bulunan Romanya’nın diplomatik misyonları ile konsolosluk birimleri aracılığı ile temin edilmektedir:

  1. Romanya Ankara Büyükelçiliği’nin Konsolosluk Bölümü;

  2. Romanya İstanbul Başkonsolosluğu;

  3. Romanya İzmir Başkonsolosluğu.

Romanya topraklarına giriş vizesini talep eden Türk vatandaşları, ikamet adresine göre ilgili diplomatik misyonun görev alanını baz alarak, söz konusu diplomatik misyonu veya konsolosluk birimine gelerek vize başvurularını gerçekleştirebilir veya EVIZA portalı üzerinden online başvuru yapabilir.

Konsolosluk görev alanları aşağıdaki gibidir:

  1. Romanya Ankara Büyükeliçiliği Konsolosluk Bölümü

  2. Romanya İstanbul Başkonsolosluğu

  3. Romanya İzmir Başkonsolosluğu

Romanya vizesi, Romanya’ya giriş vizesinin temini ile Romanya’daki seyahat rejimi ile ilgili genel bilgiler

Vize, belirli bir süre için, transit geçmek veya geçici olarak Romanya’daki kalış için talebinde bulunmak, Romanya Sınır Hudut Noktalarından bunu göstermek için vize hamiline müsaade tanıyan belgedir. Yasal hükümlerine istinaden, Romanya Sınır Hudut Gümrük Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, yabancıların, Romanya’ya giriş ile Romanya topraklarında kalış koşulların yerine getirip getirmediklerini ispatlamalarını talepte bulunurlar. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse, yabancı uyruklu vatandaşın Romanya vizesi var ise bile, Romanya’ya girişi reddedilebilir.

Romanya’da yaşayan yabancıların rejimine ilişkin 194/2002 numaralı Acil Hükümet Kararı değiştirilerek yerine getirilen 157/2011 Yasa uyarınca öngörülen şartlar altında, Romanya vizesi, Romanya’nın diplomatik misyonları ile konsolosluk birimleri tarafından tanzim edilir.

Romanya tarafından tanzim edilen vize çeşitleri aşağıdaki gibidir:

1. Havaalanı transit vizesi (A sembolü): havaalanların uluslararası alanına giriş ile esas gidilecek ülkenin uçağına bininceye kadarki kalışını sağlayan vizedir.

2. Transit vizesi (B sembolü): 5 günü geçmeyecek kaydı ile transit geçmek amacıyla, Romanya’ya girişini sağlayan vize türüdür.

3. Kısa süreli oturum vizesi (C sembolü) : Yabancılara Romanya topraklarına girme ve ilk giriş tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde kesintisiz olarak veya birkaç konaklama yaparak toplam 90 günü aşmayacak şekilde oturum izni veren vizedir (veya, eğer ki çoklu giriş vizesi ise, ilk girişten sonra dikkate alıınır), bu vize çeşidi aşağıdaki faaliyetlerin amacın konusu olabilir: resmi görev, turizm, iş, kişisel ziyaret, nakliyat, kültürel, bilimsel, insani faaliyetlere katılım, kısa süreliğine tıbbi tedavi, veya Romen yasalarına karşı gelmeyen diğer faaliyetler.

Yürürlükteki ulusal düzenlemelerine istinaden, kısa süreki oturum vizesi sahibi olan yabancının oturum hakkı uzatılamaz.

4. Uzun süreli oturum vizesi (D sembolü): 90 günü geçmeyecek şekilde,

aşağıdaki faaliyeterin yürütülmesi için Romanya topraklarına giriş ile kalışını sağlayan vizedir:

ekonomik, mesleki, ticari (yatırım) faaliyetler, calışma, eğitim, aile tamamlaması, tayın, dini faaliyetler, bilimsel araştırma faaliyetler, diğer faaliyetler, Romen yasalarına karşı gelmeyen diğer faaliyetler, diplomatik ile hizmet vizesi.

Uzun süreli oturum vizesi:

Bu vize çeşidin oturum hakkı 90 gündür.Bu hak, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Romanya Göçmen Bürosu’na başvuruda bulunarak ve buna istinaden, ikamet tezkeresini tanzim edilip gerçekleştirilerek, Romanya ulusal alanındaki oturum hakkın uzatılması için talebinde bulunarak uzatılabilir. Geçici oturum hakkın uzatılması için başvurular şahsen olarak başvuru sahibi tarafından yapılır, ve bu başvurular, onaylanan oturumun süresinin sonra eren en az 30 öncesinden ikamet adresi bölgesindeki Romanya Göçmen Bürosu’nun tesis edilen ofislerine yapılır. Bu süresin geçmesi, doğal olarak, vizenin iptali ile Romanya topraklarını terk etme zorunluluğu beraberinde getiriyor.

Uzun süreli oturum vizeleri, sadece Romanya İçişleri Bakanlığı

– Romanya Göçmen Bürosu’nun tanzim edilmiş ön onayına istinaden verilir.

Uzun süreli oturum vizeleri, Romanya topraklarına giren yabancıların, geçici oturum hakkının uzatılmasını ve oturum tezkeresinin elde edilmesi için talepte bulunabilir.

Kısa süreli ve transit vizeleri:

L serisi 105 numaralı 13 Nisan 2006 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı gibi, sınırlar arası kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili kuralların müktesebat vize kodunun yaratılması ile ilgili (Schengen Sınırlar Kodu) Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi’nin 562/2006 sayılı Tüzüğü’nün hükümlerine ve AB Vize Kodu ile ilgili 13 Temmuz 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin 810/2009 sayılı Konseyi Tüzüğü’nün hükümlerine istinaden, bu vizeler, istisna olarak Romen Sınır Hudut Gümrük bünyesindeki polis memurları tarafından devlet sınır noktalarında tanzim edilebilir.

Kısa süreli oturum vizesi aracılığı ile yabancının Romanya topraklarında oturum hakkı uzatılamaz.

Kısa süreli oturum vizesini esas alarak Romanya’ya giren yabancı kişinin seyahat amacı, Romanya’daki kendi kalış süresince değiştirilemez.

Romanya için giriş vizesini talepte bulunmak isteyen 3. ülkenin vatandaşı, doldurulmuş ve uygunca imzalanan vize başvuru formuna ek olarak, Romanya devleti tarafından kabul edilen ve üstüne vize işlenebilir durumda olan geçerli bir seyahat belgesini ibraz etmek zorunda, ayrıca bunların dışında, seyahat amacını, kalış süresini, kalış süresince geçinme araçlarının, Romanya seyahati bitiminden sonraki kendi ülkesine dönüş veya başka ülkeye seyahatin devamının ıspatlayacak şekilde yasaların öngördüğü belgeleri de sunması gerekiyor. Romanya tarafından kabul edilmeyen karasal otoritelerin veya ülkelerin durumu ile ilgili, vizeler, 94/2008 sayılı Hükümet Kararnamesi’nin öngördüğü hükümlerine istinaden, elektronik pasaportların dolaşımı ile ilgili çeşitli tedbirlerin tespiti için, ve ayrıca başka seyahat belgelerin çıkarılması için, isteğe göre, vizenin uygulanması için ayrı sayfalara tanzim edilir.

Romanya Vize Ücreti

Romanya Vizesi Ücreti: Romanya Giriş Vizesi Ücreti

Vize Harçları

Kısa süreli oturum vizeleri için konsolosluk harcı : 80 Euro;

6-12 yaş arası çocuklar için ücret 40 Euro olacaktır.

Uzun süreli oturum vizeleri için konsolosluk harcı : 120 Euro

Aşağıdaki kategorilerden başvuranlar için vize harcı alınmamaktadır:

– 6 yaşından altında olan çocuklar için

– Romanya vatandaşının aile üyeleri ve aynı zamanda yabancı uyruklu olan kişi, eğer Romen vatandaşına eşlik ederse veya onunla birlikte seyahat ediyorsa

– Okumak için seyahate giden veya okul formasyonu gerçekleştirmek için giden okul öğrencileri, üniversite öğrencileri, üniversite sonrası öğrenciler ve eşlik eden öğretmenler.

– Avrupa Topluluğu’na bilimsel araştırma için giden

3. ülkelerin ulusal araştırmacıların tekdüzen kısa süreli oturum vizelerin tanzim edilmesi ile ilişkin kolaylaştırmak adına Avrupa Parlamentosu’nun 2005/761/CE Tavsiyesi Kararı’nın ve 28 Eylül 2005 tarihli Konseyi’nin Tavsiye’deki tanımlandığı gibi.

– Romanya’nın üye olduğu kuruluşların uluslararası memurlarına tanzim edilen vizeler

– Karşılıklılık ilkesi ve şartlarına istinaden, yabancı konsolosluk birimleri ve diplomatik misyonlarının üyelerine, devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına, yabancı parlamenter heyetlerine ve başka resmi misafirlere ve bunların aile üyelerine verilen vizeler.

Romen vatandaşlarının yabancı uyruklu aile üyelerine verilen uzun süreli vizeler, vize harcından muaf tutularak Romanya’nın konsolosluk birimleri ve diplomatik misyonları tarafından verilmektedir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’na ait vatandaşlarının aile fertleri olarak, 3. ülke vatandaşlarına verilen vizeler, vize harcı ödenmesinden muaf tutulmaktadır.

Başkonsolosluk, yukarıda belirtilen vize harcı dışında başka bir ücret tahsil etmez.

Romanya vizesi: Romanya Giriş Vizesi hakkında daha detaylı bilgi için, lütfen Romanya Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesini inceleyiniz. http://www.mae.ro

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page